Rozwój dwujęzyczny dzieci

Rozwój świadomości metajęzykowej u dzieci dwujęzycznych.

Rozwój świadomości metajęzykowej u dzieci dwujęzycznych. Świadomość metajęzykowa to umiejętność zostawienia na boku treści wypowiedzi i skupienia się na strukturze i formie języka. Umiejętność ta rozwija się u dzieci w wieku około 5-6 lat. Świadomość metajęzykowa to właściwie zestaw kilku różnych umiejętności, które wiążą się z różnymi aspektami języka: świadomość fonologii, gramatyki, składni i słownictwa.…

Czytaj artykuł...
Rozwój dwujęzyczny dzieci zabawa wspierająca rozwój języka

Jak wzbogacać środowisko językowe dzieci dwujęzycznych?

Jak wzbogacać środowisko językowe dzieci dwujęzycznych? Pamiętaj, że już sam fakt, że Twoje dziecko mówi w dwóch (lub więcej) językach, a Ty to wspierasz na swój sposób, jest super! Te treści nie mają Cię wpędzić w poczucie winy albo zmobilizować do postawienia wszystkiego na głowie, żeby mówić do dziecka 13-zgłoskowcem, a w każde zdanie wrzucać…

Czytaj artykuł...